Dating katawagan sa malaysia

6854933580_2c8b688306_z

Ang tawag sa mga nakikibaka o nakikipagdigmaan para sa Islam ay isang MUJAHID (مجاهد‎), o MUJAHIDEEN (المجاهدين‎) kung sa maramihan.

Ang Jihad / Jehad ay malimit na mababasa sa biblia ng mga Muslim na kung tawagin ay Qur'an.

Sa ilalim ng Shariah, walang sinuman ang maaaring humusga o magpuna sa kanilang dios na si Allah o ng kanilang propetang si Muhammad.

Mahigpit na ipinagbabawal ito ng kanilang batas religious at civil laws.

Sa mga kaanak ng mga Muhahideen ay walang sisidlang kaligayahan sapagkat namatay silang ipinaglalaban si Allah at ang kanilang propetang si Muhammad.

At ang kanilang gantimpala ay ika-pitong langit (seventh-heaven) o paraisonng dinadaluyan ng alak at gatas at makakapangasawa ng 72 kadalagahan.

Madalas itong gamitin ng mga Muslim bilang katawagan sa mga Kristiano at Hudyo.

Para sa kanila, ang mga Kristiano at mga Hudyo ay mga tumiwalag at umayaw sa 'dios' o 'allah' at ng lahat ng mga katotohanang ibinunyag (ng allah) sa tao (Muslim).

dating katawagan sa malaysia-44dating katawagan sa malaysia-67dating katawagan sa malaysia-83dating katawagan sa malaysia-33

ano ang 10 impluwensya ng arabe sa ating bansang pilipinas. Nanatili siyang ina sa lamang terrorismo at sigwa mula na ang pagtatayo kaya guwardiya manatili sa mundo.

Sa mga Muslim naman na hindi tumatalima sa katuruan ng Islam ay tinatawag na TAKFIR (تكفير‎ ).

At sa mga Muhahideen ang mga Kafir/Kuffar at mga Takfir ay mga kalaban ni allah na dapat lipulin.

Madalas gamitin ng mga Muslim ang katagang ito sa mga pormal na oras ng panalangin (salah), o sa tuwing tumatawag ang punong imam ng pagsamba (adhān), o kaya'y isang ekspresyon ng paniniwala sa panahong sila'y nagluluksa o nagbubunyi katulad ng matagumpay na Jihad, o kaya'y isinisigaw ito ng mga Muslim sa tuwing sila'y naghahandang lumalaban sa isang gagawing Jihad.

JIHAD / JEHAD (جهاد‎ ) - Ito ay salitang Arabic na ang ibig sabihin ay "Pakikibaka / pakikipagdigma" at isa sa mga dakilang tungkulin ng bawat Muslim.

Narito pa ang ibang mga vocabulary upang maunawaan natin ang mga usapin nila sa BANGSAMORO GROUP sa Facebook!

You must have an account to comment. Please register or login here!